Okrzei 2 lok.1, 96-100 Skierniewice
+46 880 92 96

Nadleśnictwo Skierniewice

Lokalizacja

Maków, ul. Zwierzyniec 2

96-100 Skierniewice

Kategoria

Budownictwo Użyteczności Publicznej

Nadleśnictwo Skierniewice
Zmiana sposobu użytkowania
budynku mieszkalnego
na biurowy wraz z jego
przebudową i rozbudową
oraz budową towarzyszącej
infrastruktury technicznej.
Szczegóły projektu

Kategoria: Budownictwo Użyteczności Publicznej

Klient: Nadleśnictwo Skierniewice

Zakończenie: w trakcie realizacji

Pozostałe realizacje.